RIWAY – Dịch vụ pháp lý khởi nghiệp trọn gói
  • 0962610360
  • riwaylegal@gmail.com

Pháp lý doanh nghiệp

NHỮNG NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

27/10/2021

Luật đầu tư quy định 8 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh căn cứ Khoản 1 Điều 6 về “Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh”, Luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Thứ nhất, cấm kinh doanh một số chất ma túy. Luật đầu tư quy định cấm đầu… Continue reading NHỮNG NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

Xem thêm

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

27/10/2021

Phụ lục IV – Luật đầu tư 2020 DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN STT NGÀNH, NGHỀ 1 Sản xuất con dấu 2 Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) 3 Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ 4 Kinh doanh thiết bị, phần mềm… Continue reading DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Xem thêm

CÂU CHUYỆN CỦA BẠN

Riway đang lắng nghe và sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề của bạn

    logo-zalo-vector